21 02 2015

İSLAM TARİHİNDE İLK FİTNE

Bağımsız Türkiye Partisi ‪#‎İslam‬ tarihinde ilk fitne | Prof. Dr. Haydar Baş'ın löşe yazısı İslam tarihinde ilk fitnenin ‪#‎Cemel‬ ve ‪#‎Sıffın‬ savaşlarından çıkıp çıkmadığı bendenize soruldu. İslam tarihinin ilk fitnesi, henüz Resulullah’ın defin işlemleri gerçekleşmeden Sakife’de yapılan ‘oldu bitti’dir. Hz. Ali Efendimiz ve birkaç sahabe Hz. Peygamber’in cenaze merasimi ile ilgilenirken, aralarında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in de bulunduğu az bir sahabe topluluğu Sakife denilen yerde halifeyi reyleri ile seçmişlerdir. İlk fitne ateşi de burada yakılmıştır. Zira ‪#‎Resulullah‬’ın rihletinden çok kısa bir süre önce ‪#‎Gadir‬ mevkiinde Hz. ‪#‎Ali‬’yi halife ve yerine vasi olarak atadığını bilen başta Hz. ‪#‎Ebubekir‬ ve Hz. ‪#‎Ömer‬ olmak üzere bu sahabeler emre uymamış, duyduklarını inkâr etmiş ve kendi aralarında Hz. Ali’nin dışında bir halife seçmişlerdir. Altının çizilmesi gereken husus, İslam’da halifeliğin ümmet reyi ile belirlenemeyeceği konusudur. Halifenin seçimi nas iledir. Cenab-ı Hakk’ın emri ile işaret edilir ve Resulünün sünneti ile seçim gerçekleşir. İmamı seçen ve işaret eden ‪#‎Allah‬ ve ‪#‎Resulü‬’dür. Nitekim Hz. Ali’nin imam olarak tayini aynen bu şekilde olmuştur.  Ne Hz. Ebubekir’de, ne Hz. Ömer’de, ne de Hz. Osman’da Cenab-ı Hakk’ın işareti ve Resulullah’ın halife olmaları yönünde bir nasp söz konusu değildir. ‪#‎Sakife‬’den sonra, imamet ve hilafet maka... Devamı