21 11 2013

”Milli Ekonomi Modeli’nde İnsan ”

İnsan, ekonomi politikalarının hem hedefi, hem de konusudur. Ekonomi politikalarının gayesi insana da­ha yaşanabilir, daha rahat bir dünya sunmaktır. Elbette politikaların istenilen neticeler vermesi muhatabın doğru tanınmasına bağlıdır. İnsanı yanlış tarif eden bir ekonomi modelinin doğru neticeler elde etmesi müm­kün değildir. Maalesef bilinen ekonomi modelleri, kendi sistem­lerine uygun bir insan tarifi yapmışlardır. Mesela kendi çıkarlarını en yüksek düzeye çıkarma amacı güden ho­mo economicus (iktisadi insan) kapitalizmin modelini üzerine inşa ettiği insandır(11). Yapılması gereken; in­sanın doğasından kaynaklanan, gerçek özelliklerinden yola çıkarak onu tatmin edecek bir ekonomi modelini hayata geçirmek olmalı idi. Milli Ekonomi Modeli‘ni izah ederken, işe “önce insan”ı tarif ederek başlayalım. Öyleyse ekonomiyi ilgilendiren yönüyle insan nedir? Bütün ekonomi modelleri, insanın ihtiyaç­larının sınırsız olduğu yanılgısındadır. Sınırsız olan insanın ihtiyaçları değil, ihtiraslarıdır. İnsanın doymayan tarafı karnı değil, gözüdür(12). Ancak şu ana kadar, insanın ihtiyaçları sınırsız, kaynaklar ise sınırlı görülmüştür. Haddi zatında sı­nırsız olan kaynaklardır. Sınırlı olan ise ihtiyaçlardır. İnsanın ihtiyaçlarının sınırlı olmasına ve bu ka­dar sınırsız kaynak bulunmasına rağmen, dünya nüfusunun büyük bir kısmının açlık çekiyor olması şu ana kadar uygulanan ekonomi modellerinin ve politikalarının inanılmaz yanlışlar içermesinden kaynaklanmaktadır. Gerçek olan şudur ki; insanın yemek, içmek, ı­sınmak, giyinmek, barınmak vb. çok karmaşık ol­mayan sınırlı ihtiyaç kalıpları varken; bu ihtiyaçla­rını karşılamak için dünya ... Devamı